Følg din ordre her

Driftsmelding : Er i vanlig drift! ____
Innmeldt
Gravplass
Innhentet/ utført på stede
I produkjson
Ferdigstilt
Utkjørt
12.2.
Setervolden
30.03
02.04
04.04
05.04
15.3
Sletta
30.03
05.04
04.04
05.04
25.03
Sletta
30.03
05.04
04.04 05.04
02.04
Sletta
03.04
04.04
05.04 05.04
Her kan våre kunder følge sin ordre fra vi mottar den til arbeidet er utført og kjørt på plass.
Grønn = Fremdrift Orange = Dato for utkjørt

Uker for planting og stell av gravbedd 2017


Uke 23. Juni (Sommerblomster) 9 og 10 Juni 2017

Uke 25. Juli Tilsyn

Uke 33. August Tilsyn

Uke 37. September (Høstplanter)

Uke 51: Krans og lys for julen 2017For avtale for stell av gravminner kan du bestille direkte på "kontakt oss" ved å fylle inn eget skjema!

Tilbehør til monumenter
BEDPLATERLYKTER


VASER

FUGLER
KORS

DEKORBRONCEPLATER