Servicearbeid og tjenester


Innlegg av nytt navn i stein - Bolting - Oppretting - Nye monumenter - Oppussing av navn - Rensing - Beddplater - Tilordning av naturstein - Gårdstein - Polering - Nedsliping - Tilsyn og planting av gravminner - Bronce lykter og fugler - Lys - Kransestativ -Sandblåsing mm.

Naturstein

 Denne steinen ved fjera et sted på Frøya hadde en helt spessiel historie.
Pårørende ønsket så sårt og ha denne som gravstein. Kirkegårdstjenesten
dro ut for og sjekke om det i det heletatt var egent til dette. Og etter å ha
kakket litt på den for og finne ut om det kunne være hullrom i den var saken klar.
Denne kunne brukes,men den måtte formes etter kravene til de vektekter som var.

Noe vi tok oss av! Dermed ble den fraktet skjært og formet samt polert. Og et meget
flott mønster kom frem under den tilsynelatende grå/brune steinen.
Men det skulle ikke plasseres på Frøya. Noe vi også ordent for kunden og satte
den på plass. Dette har vi gjort for mange kunder med årene.

Naturstein har blitt vår spessialitet, den har som regel en historie og man får en personlig forhold til den.

Vi lager og legger også navn inn i bauta, gårdstein og andre steder.

Stell og planting på gravminner

(PS! i 2018 avslutter vi tjenesten stell av gravminner)

Frøya Kirkegårdstjeneste har siden starten for snart 20 år siden utført denne tjenesten og mange er fortsatt med og nye er kommet til i årenes løp. De aller første årene plantet vi ut rundt 17. mai hvert år. Vi merket fort at dette var en dårlig løsning da både regn og kulde ødela blomster.

Derfor flyttet vi utplantingen til rundt den første juni hvert år og noe som viste seg å være lurt.

Slik fungerer det om du har "stell av gravminne". Du må ha en avtale på Stell av gravminne som må fylle ut og sendes via våre nettsider til oss. Selve tilsynet og arbeidet består av følgende.

1 utplanting. Luking av ugress, ny jord og planting av to til tre planter. Gjennom sommeren vanner vi og passer på at blomster holder seg friske. Om nødvendig skifter vi ut planter i fase 2 som er slutten av juli.

Første uke i september ordner vi gravstedet før vinteren med å plante høstblomster (Erika) Denne stå til siste fase som er pålegging av jule-krans og tenning av lys i julehøytidsuka.
Om man ønsker stell og planting på gravminner be om å få tilsendt vår kontrakt.


Oppretting og sikkring

Våren er opprettingstid etter stormer og vinteren. Den største faren er dersom monumentet velter og skader personer som ferdes på kirkegården. Det er ditt ansvar at gravsteinen er forskriftsmessig sikret. Usikret gravsteiner kan lett velter og faren for at steinen og lykt og bed kan bli knust er et faktum. Vi oppfordrer alle til å få sikret sine gravsteiner. For monumenter som står i skråninger anbefaler vi at disse sikkres med sikkringsspyd. Disse går fra monumentet igjennom sokkelen og en meter ned i bakken som vist på bilde lengt til høyre

Er du usikker på hvordan et monument skal monteres, har vi laget en informasjonstekst med bilder ved å trykke her

Bronce Lykter - Fugler - Dekorartikler