Skrifthugging

Skrifthugging er et gammelt håndtverk


Tilføying av nytt navn i stein

Broncebokstaver


Tilføying av broncebokstaver

Fremgeving av bokstaverNedsenking av bakgrunn og fremgeving av bokstaver

Vi hugger inn nye navn på en gravstein når noen går bort, som regel er det plass for flere navn på et monument. Det er svært viktig for deg som tar kontakt med oss at du har korrekt navnet og dato linjer. Du kan bestille navnetilføyelse også direkte ved å laste ned vårt skjema her på nett, gå til "bestill ordre på nett" oppe til høyre.

Omsliping av monumentet om det ikke er plass for to navn.Noen ganger er det ikke plass til begge navnene på et monument, men det betyr ikke at du må ha en ny stein. Vi omsliper steinen og polerer den opp slik at den blir fabrikkny.